památková zóna

Památková zóna a památková rezervace

Často se nás ptáte, zda je nutno opatřit energetický štítek, nachází-li se objekt v památkové zóně nebo rezervaci. Jak to doopravdy je se dočtete v tomto článku.

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Památková zóna

PENB POTŘEBUJETE!

U objektů, které se nachází v památkové zóně, je energetický štítek (PENB) vyžadován. Samozřejmě platí i všechny ostatní povinnosti s PENB spojené (např. uvedení energetické třídy do inzerátů, atd.).

Kulturní památka

PENB NEPOTŘEBUJETE!

Zda je objekt kulturní památkou je možné ověřit na stránkách Národního památkového ústavu. www.monumnet.npu.cz

Památková rezervace

PENB NEPOTŘEBUJETE!

Zda se objekt nachází v památkové rezervaci je možné ověřit v katastru nemovitostí.

pamatkova ochrana KN

 

Z blogu

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek

Cenový strop pro revize kotlů

Počínaje rokem 2016 musí každý provozovatel kotle s výkonem nad 10 kW zajistit kontrolu technického...

Celý článek