Minipříběh: Zateplení bytového domu

Nedávno nás oslovil předseda jednoho místního společenství vlastníků jednotek (SVJ) se zájmem o vyhotovení energetického štítku a dále s tím, že by jako společenství rádi zateplili bytový dům a neví, jaký druh a jakou tloušťku zateplení mají zvolit a především, zda vůbec mají šanci získat investiční úvěr, protože ve fondu oprav není naspořeno takové množství prostředků. Jednalo o rozvážného pána v letech, který na nás získal doporučení od vedlejšího SVJ, kde jsme stejnou akci realizovali. Jaké bylo jeho nadšení, když od nás odcházel, posuďte sami.

Z prvotní analýzy jsme zjistili, že stav financí SVJ je v dobré kondici, ale že měsíční příspěvek bude potřeba mírně navýšit. Kromě vysoké pravděpodobnosti schválení úvěru jsme předložili indikativní nabídky bank, z níž nejvýhodnější nabídla úvěr s roční úrokovou mírou pod 1,5 %. Rád bych upozornil, že nabídky úvěrů bank pro právnické subjekty jsou individuální záležitostí a bývají značně odlišné. Pana předsedu jsme také informovali o tom, že jako SVJ mohou využít dotační program Nová zelená úsporám, která by při jejich záměru znamenal dotaci kolem 550.000,- Kč.energ tip

Jelikož jsme na tento bytový dům vyhotovovali průkaz energetické náročnosti, součástí kterého energetický tip!zdarma poskytujeme službu Energetický tip! zjistili jsme, že nejefektivnějším opatřením bude kontaktní zateplovací systém EPS 70 tloušťky 16 cm, kterým by obyvatelé domu měli normově ušetřit 38 % nákladů na vytápění, což by při 12-letém úvěru, využití dotace NZÚ a zvýšeném příspěvku do fondu oprav efektivně znamenalo celkově mírně nižší měsíční náklady po prvním roce od realizace, kdy se již projeví pozitivní účinky zateplení ve vyúčtování, potažmo v měsíčních zálohách. To bylo natolik pozitivní informací pro celé společenství vlastníků, že se nakonec rozhodli nepoužít dotaci na umoření investičního úvěru, ale na další zateplení střechy v dalším roce.

Z blogu

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek

Cenový strop pro revize kotlů

Počínaje rokem 2016 musí každý provozovatel kotle s výkonem nad 10 kW zajistit kontrolu technického...

Celý článek