• Kotlíková dotace

    Kotlíková dotace

    Získejte až 85% na úspornější způsob vytápění.

Dotační program Kotlíková dotace umožňuje čerpat podporu na výměnu současného kotle na tuhá paliva za nový způsob vytápění, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Kotlíková dotace má za cíl zlepšit ovzduší, které je znečišťováno méně ekologickým způsobem vytápění objektů.

PODMÍNKY KOTLÍKOVÉ DOTACE

Podmínky pro získání kotlíkové dotace se liší v závislosti na kraji. Právě kraje přerozdělují evropské peníze na výměnu kotlů a kromě jednotných kritérií určují podmínky pro jednotlivé lokality.

JEDNOTNÁ KRITÉRIA

Výzvy krajských úřadů společně podporují výměnu kotle na tuhá paliva I. nebo II. emisní třídy za nový ekologický zdroj. Poslední dotační výzvy jsou připraveny pro rok 2021.

MŮŽE MŮJ DŮM ZÍSKAT DOTACI?

Ve druhém kole kotlíkové dotace již není nutné splnit energetickou třídu domu ani provést mikroenergetické opatření. Dotace je tak určena pro jakýkoliv rodinný dům. Na druhou stranu, pokud se rozhodnete zateplit dům v rámci dotace Nová zelená úsporám, můžete získat 20 - 40 tisíc korun jako další příspěvek na nový zdroj tepla. Získáte tak v podstatě tři části dotace: 1) na výměnu kotel 2) na zateplení nebo výměnu oken a 3) bonus na kotel.

NOVÝ ZDROJ TEPLA

Zdroj tepla, kterým chcete nahrazovat současný způsob vytápění musí splňovat podmínky dotace a musí být v seznamu výrobků a technologií.

VÝŠE DOTACE

Kolik peněz vám poskytne kraj závisí na dvou činitelích. Zaprvé to, v jaké lokalitě dům stojí. Dotačně zvýhodněné budou lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší. V těchto lokalitách bude dotace o 7.500 Kč vyšší. Zadruhé to, čím nahradíte stávající kotel. Přehled o výši dotace naleznete níže v infografice.

Výše kotlíkové dotace

JAK ZÍSKAT DOTACI NA KOTEL?

Společnost Consultora vám nově zajistí vyřízení kotlíkové dotace v ramci jediné služby all inclusive.

Objednávky přijímáme na telefonu (+420) 733 164 068 .