Consultora - Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost jeho aktualizace. Změn v zákoně je opravdu hodně. Vybíráme pro Vás ty nejvýznamnější změny, které se týkají našich služeb, tj. povinnosti zpracovat PENB, energetických posudků a energetických auditů.

Pokračovat ve čtení

Cenový strop pro revize kotlů

Počínaje rokem 2016 musí každý provozovatel kotle s výkonem nad 10 kW zajistit kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (dále jen jako revize) alespoň jednou za dva roky. Novelou zákona o ochraně ovzduší byla tato lhůta později prodloužena na 3 roky.


Oprávnění dělat tyto revize mají obvykle topenáři, jež jsou proškoleni výrobcem kotlů a kteří od něj mají současně udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole. Zajistit však revizního technika pro některé značky kotlů bývá často problém nejen před termínem podávání kotlíkových dotací, které revizi kotle požadují jako jeden z dokladů k podání žádosti. Docházelo tak k situacím, kdy poptávka a dojezdové vzdálenosti vyšponovaly ceny revizí neúměrně vysoko.

Cenový strop revizí

Aktualizovaná vyhláška Ministerstva životního prostředí o přípustné úrovni znečišťování, která přichází v účinnost 1. září 2019 stanovuje tzv. referenční finanční limit revize kotle ve výši 1.585 Kč (bez DPH) pro starší typy kotlů a ve výši 1.848 Kč (bez DPH) pro spalovací kotle s řídicí jednotkou (typicky moderní zplyňovací a automatické kotle). Neznamená to však, že revizní technik nemůže tuto částku nabídnout a účtovat. Znamená to pouze to, že pokud nenaleznete nabídku revize na kotel za maximálně výše uvedený referenční finanční limit, pak máte možnost oslovit revizního technika, který má oprávnění provádět revize na stejný typ kotle jakéhokoliv jiného výrobce. Stejnou možnost dosud měli pouze provozovatelé kotlů, jejichž výrobce zanikl nebo neproškolil žádného technika (mj. kotle ze samovýroby). MŽP by mělo během září zprovoznit internetovou databázi revizních techniků a výrobců kotlů, na které bude možné průkazně oslovit tyto subjekty a doložit tak nabídnutou cenu.

kotlíková dotace 2019

Kotlíková dotace 2019

Domácnosti, které topí velmi starými kotli na tuhá paliva, by neměly dlouho otálet. Od září 2022 již bude provoz těchto kotlů zcela zakázán. Naproti tomu kraje vypíší v roce 2019 poslední vlnu kotlíkových dotací, jež výměnu těchto zdrojů podpoří příspěvkem až do výše 127.500 Kč.

Pokračovat ve čtení

zelená úsporám

ZIMA 2017/2018: úvodní konzultace zdarma

Získejte úvodní konzultaci zdarma. Při úvodní konzultaci navštívíme váš dům a provedeme základní zaměření konstrukcí, které hodláte v rámci revitalizace měnit nebo zateplovat. Ještě na místě vás seznámíme s dalším postupem a mimo jiné zjistíte indikativní výši dotace.

Pokračovat ve čtení

revize komínu

Revize kotle 2017

Co se stane, pokud nepředložíte platnou revizi svého kotle, může říct první takový hříšník z Písku na kterého poslal kontrolu jeho soused. Kromě nadměrného znečišťování ovzduší byly motivem i špatné sousedské vztahy.

Pokračovat ve čtení

Z blogu

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek

Cenový strop pro revize kotlů

Počínaje rokem 2016 musí každý provozovatel kotle s výkonem nad 10 kW zajistit kontrolu technického...

Celý článek

Kotlíková dotace 2019

Domácnosti, které topí velmi starými kotli na tuhá paliva, by neměly dlouho otálet. Od září...

Celý článek