Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Poradci Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS) Consultora jsou jako
certifikovaní poradci oprávněni zpracovávat Návrhy energetických opatření (NEO). Naši poradci
splňují požadovanou odbornou kvalifikaci programu, který spadá pod gesci Ministerstva průmyslu a
obchodu.
Na zpracování Návrhů energetických opatření jsme získali podporu a je tak financován z prostředků
Evropské unie z Fondu Next Generation EU.

Pokračovat ve čtení

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu Nová Zelená Úsporám. SFŽP bude přijímat v této výzvě v oblasti rodinných domů žádosti až do roku 2025. Tato výzva přináší několik zásadních změn.

Pokračovat ve čtení

Consultora - Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost jeho aktualizace. Změn v zákoně je opravdu hodně. Vybíráme pro Vás ty nejvýznamnější změny, které se týkají našich služeb, tj. povinnosti zpracovat PENB, energetických posudků a energetických auditů.

Pokračovat ve čtení

Cenový strop pro revize kotlů

Počínaje rokem 2016 musí každý provozovatel kotle s výkonem nad 10 kW zajistit kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (dále jen jako revize) alespoň jednou za dva roky. Novelou zákona o ochraně ovzduší byla tato lhůta později prodloužena na 3 roky.

Pokračovat ve čtení

kotlíková dotace 2019

Kotlíková dotace 2019

Domácnosti, které topí velmi starými kotli na tuhá paliva, by neměly dlouho otálet. Od září 2022 již bude provoz těchto kotlů zcela zakázán. Naproti tomu kraje vypíší v roce 2019 poslední vlnu kotlíkových dotací, jež výměnu těchto zdrojů podpoří příspěvkem až do výše 127.500 Kč.

Pokračovat ve čtení

Z blogu

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek