• Energetický audit

    Energetický audit

    Podrobíme vaše energetické hospodářství analýze a najdeme možné ekonomické úspory.

Energetický audit posuzuje využitou energii v objektech a navrhuje efektivní opatření pro její snížení s ohledem na ekologicko-technické řešení.

KDY SE ZPRACOVÁVÁ ENERGETICKÝ AUDIT

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. účinné od 1. 7. 2015 a související vyhlášky č. 480/2012 Sb. je energetické audity nutno zpracovat v těchto případech:

VELKÝ PODNIKATEL

Velkým podnikatelem je subjekt, který má:

250 zaměstnanců a zároveň
     ≥ obrat 50 mil. EUR nebo
     bilanční sumu roční rozvahy ≥ 43 mil. EUR


Povinnost zpracovat energetický audit pro velké podnikatele je do 5. prosince 2015!

PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

35.000 GJ (9.722 MWh) - při této roční spotřebě energie Vám vzniká povinnost zpracovat Energetický audit!
Jak spočítat: Jedná se o součet všech budov a energetických hospodářství subjektu (právnická/fyzická os.), které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

STÁTNÍ SUBJEKTY

Zde se jedná o organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace (v tomto článku společně jen jako „státní subjekty").

1.500 GJ (417 MWh) – při této roční spotřebě energie je nutno zpracovat Energetický audit!
Jak spočítat: Sečtěte spotřeby energie za všechny budovy a energetická hospodářství státního subjektu, která mají vyšší spotřebu než 700 GJ (194 MWh)

ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše uvedený text pracuje s pojmem Energetické hospodářství. Jedná se o soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií.

ZÁKON 406/2000 SB.

Plné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií naleznete po kliknutí na odkaz ve verzi *.pdf a to včetně vyznačené novelizace účinné od 1. 7. 2015.