• Technický dozor

  Technický dozor

  Hospodárné provedení prací podle projektové dokumentace lze provést pouze jednou.

Proč Technický dozor investora?

Hlavním smyslem technického dozoru je zajistit, aby se samotná realizace dokončila ve sjednaném termínu, požadované kvalitě a předem stanovené ceně.

Služba technického dozoru začíná bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo, končí předáním a uvedením díla do provozu.

Pro koho je vhodný technický dozor?
Pro každého investora, kdo nerozumí realizacím nebo se stavbě nechce každodenně věnovat.

SLUŽBA TECHNICKÉHO DOZORU OBSAHUJE:

 • vedení a organizace pravidelných kontrolních dnů
 • přebírání konstrukcí před jejich dalším zakrytím
 • dohled na dodržení podmínek stavebního povolení
 • systematické řízení technologických předpisů prací a dodávek
 • projednání dodatků a změn projektu s projektantem
 • kontrola rovinností, poloh a výšek souvisejících s výstavbou
 • průběžná kontrola provedených a připravovaných prací
 • spolupráce na přípravě dílenské dokumentace
 • dohled nad prováděním předepsaných a dohodnutých zkoušek
 • kontrola podkladů nutných k převzetí stavby
 • fotodokumentace stavby
 • zajištění kolaudace stavby
 • kontrola soupisů provedených prací sloužících k měsíční fakturaci
 • závěrečné vyúčtování stavby

JAKÁ JE CENA ZA TECHNICKÝ DOZOR?

Cena je závislá na množství služeb, které od technického dozora klient očekává a dle fáze, ve které do projektu „naskočí".
Získejte CENOVOU NABÍDKU.

VYPLATÍ SE INVESTICE DO STAVEBNÍHO DOZORU?

Rozhodně ano. A to především proto, protože že se staba dokončí v požadované kvalitě a předem stanoveném termínu. Navíc, je-li rozpor v měrných jednotkách smlouvy a skutečnou prostavěností, dokáže na sebe kontrolou fakturace sám „vydělat“.

Obecně platí: Čím dříve využijete služeb technického dozora (ideálně již ve fázi kreslení prováděcí projektové dokumentace), tím více nákladů ušetří a velmi brzy se sám zaplatí.

Napište nám a získejte KONZULTACI ZDARMA.