Poptávka - Dotace Dešťovka

Využití vyčištěné odpadní vody

(Cílem je získat dotaci až 60 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže
+ 10 000 na projektovou přípravu)

dotace destovka recyklace consultora

Předmět

Poptávám službu Akceptace bez starostí.

Obsah služby

 • Přesné posouzení záměru a vyčíslení výše dotace
 • Místní šetření u Vás na objektu (pokud je nezbytně nutné)
 • Seznámení s procesem vyřízení
 • Podpis plné moci či souhlasných prohlášení spoluvlastníků (připravíme)
 • Vytvoření a předání odborného posudku v požadované podrobnosti 
  (popis stavu a záměru, situace, charakteristický řez nádrží, schéma systému, stanovení indikátorů)
 • Předání návodů a vzorů k vyúčtování
 • Podání žádosti o dotaci
 • Předání akceptace žádosti
 • Vytvoření faktury za poskytnuté služby a předání k úhradě

Platba:

Platbu provádíte na základě zaslané faktury po předložení akceptace (schválení) žádosti.
Faktura má splatnost 14 dní.

Identifikace objednatele