kotlikova dotace - druha vlna

Jak získat kotlíkovou dotaci ve druhé vlně

Stále ještě uvažujete o dotované výměně kotle za nový úspornější způsob vytápění, který bude zároveň šetrnější k životnímu prostředí? Pak byste měli zpozornět. Úvodní vlna začala ve většině krajů na sklonku roku 2015 a přinesla sebou enormní zájem o dotaci až 85 % na výměnu kotle na tuhá paliva za nový zdroj tepla.

Zájem o kotlíkovou dotaci byl v některých krajích takový, že po několika dnech musel být příjem žádostí zastaven z důvodu vyčerpání prostředků, ač byla tato vlna vypsána i na několik měsíců.

Stihnu ještě kotlíkovou dotaci?

Protože ve většině krajů bude vypsána další výzva, má každý žadatel po splnění podmínek pro získání kotlíkové dotace slušnou šanci dotaci získat. Kotlíková dotace ve Středočeském kraji bude pravděpodobně řádně ukončena dne 15. 9. 2016, kdy bude možné naposledy podat žádost o kotlíkovou dotaci.

Kdy vyměnit kotel

Výměna kotle je především na majiteli rodinného domu. Z pohledu dotace budou s velkou mírou jistoty akceptovatelné všechny uznatelné náklady vzniklé po 15. 7. 2015. Tedy pokud vyměníte kotel dnes, kdy skončila první výzva a druhá teprve bude vypsána, bude podle dostupných informací možné zažádat o refundaci poměrné části prostředků nazpět v nadcházející výzvě. Tato varianta má však úskalí v nejistotě, zda bude žadateli vyhověno, lépe řečeno, zda stihne podat žádost včas. Druhý přístup je v prvním kroku podat žádost o dotaci a počkat na stanovisko příslušného krajského úřadu. Na základě potvrzení o rezervaci prostředků následně realizovat výměnu.

Kdy pozvat energetického specialistu

Energetického specialistu kontaktujte ve chvíli, kdy jste rozhodnuti pro výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Specialista zdokumentuje stávající stav a vyhotoví návrh mikroenergetického opatření, případně Průkaz energetické náročnosti budovy. Odměnu energetického specialisty můžete také zahrnout do vyúčtování dotace a získat tak většinu proinvestovaných peněz nazpět.

Středočeský kraj

1. výzva kotlíkové dotace bude ukončena 15. 9. 2016 a ke dni uveřejnění tohoto článku zbývá asi 300 – 400 volných žádostí. Druhá výzva zřejmě nebude otevřena.

Liberecký kraj

1. výzva ukončena, sběr žádostí už jen do zálohy pro případ, kdyby se uvolnily prostředky této výzvy. Další výzva bude otevřena asi až v roce 2018.

Ústecký kraj

I zde je první výzva ukončena a druhá bude zřejmě otevřena na přelomu let 2016/2017.

Plzeňský kraj

Na současné uzavřenou první výzvu bude navazovat druhá v září 2016.

Královéhradecký kraj

Stejně jako u Plzeňského kraje bude po uzavřené první vlně následovat v září 2016 druhá.

Jihočeský kraj

Příjem žádostí bude probíhat v roce 2017, přesnější údaje krajský úřad nesdělil.

Kraj Vysočina

Příjem žádostí v Kraji Vysočina je zastaven. Další výzva proběhne v roce 2017.

Jihomoravský kraj

Další výzvu očekáváme v září roku 2016.

Informace zde napsané vycházejí ze sdělení krajských pracovišť. Konečné podmínky a termíny budou známy po uveřejnění nových výzev.

Z blogu

Odštěpení střediska sever - pobočka Liberec

Vážení klienti a partneři, v průběhu let se naše společnost Consultora stala klíčovým pomocníkem...

Celý článek

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek