Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Poradci Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS) Consultora jsou jako
certifikovaní poradci oprávněni zpracovávat Návrhy energetických opatření (NEO). Naši poradci
splňují požadovanou odbornou kvalifikaci programu, který spadá pod gesci Ministerstva průmyslu a
obchodu.
Na zpracování Návrhů energetických opatření jsme získali podporu a je tak financován z prostředků
Evropské unie z Fondu Next Generation EU.

Co je služba NEO?

Na základě předaných dokumentů od klienta jsme schopni pro rodinné a bytové domy zpracovat
zhodnocení, jak renovovat stávající nemovitost klientů a zhodnotit rozsah uskutečnitelných a
vhodných energeticky úsporných opatření. Součástí služby je rovněž zhodnocení dostupných
dotačních možností.

Co není součástí NEO?

V rámci služby NEO nedochází (není podporováno a nám hrazeno) provádění přesných výpočtů a
přesného zaměřování objektů. Proto, aby byl Návrh energetických opatření (NEO) přesnější
doporučujeme nechat takové podklady zpracovat před vypracováním NEO. Je jím např. PENB,
pasportizace objektu, sondy konstrukcí atd.

Z blogu

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek