Odštěpení střediska sever - pobočka Liberec

Vážení klienti a partneři,

v průběhu let se naše společnost Consultora stala klíčovým pomocníkem při výběru, výstavbě či rekonstrukci obytných budov. V roce 2014, když Milan Kaska a Jan Škoda převzali vedení, začala nová kapitola našeho rozvoje. Díky jejich energickému vedení jsme dosáhli nejen každoročního významného růstu obratu, ale i rozšíření našeho týmu.

Jak se naše firma rozvíjela, vzrůstaly i požadavky naší klientely i trhu, což nás vede k neustálému přizpůsobování se změnám a inovacím. V souladu s tímto trendem a po pečlivém zvážení jsme se rozhodli pro strategický krok, kterým je odloučení našeho střediska Sever/pobočky Liberec, která zajišťuje vybrané služby zhruba pro polovinu území ČR. Toto středisko se nyní stává součástí sesterské společnosti FESTONE s.r.o., která bude ve své nové etapě vystupovat pod obchodní značkou ECOHUB.

Toto rozhodnutí nebylo učiněno lehkomyslně. ECOHUB bude pokračovat v tradici perfekcionalismu služeb, kterou Consultora nastolila, avšak se zaměřením na nové projekty a přístupy, které budou lépe odpovídat specifickým potřebám vybraných služeb. ECOHUB nám umožní efektivněji reagovat na tržní požadavky a zároveň udržovat a rozvíjet naše hlavní kompetence.

Pro naše klienty a partnery přináší tento nový vývoj řadu výhod. ECOHUB poskytne specializované služby, které lépe odpovídají lokálním potřebám a zároveň posílí naši schopnost přinášet ucelené řešení s přidanou hodnotou ve všech oblastech našeho působení.

Věříme, že tato změna je klíčem k udržitelnému růstu a dalšímu rozvoji obou společností. Jsme nadšeni, že můžeme tuto novou etapu naší cesty sdílet s vámi, a těšíme se na to, co společně dokážeme v budoucnu.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že změna se týká pouze klientů pobočky Liberec.  Pro klienty pobočky v Praze a pobočky v Novém Městě nad Metují nedochází k žádným personálním, technickým, právním ani procesním změnám.

Děkujeme za vaši nepřetržitou podporu a důvěru v Consultoru a slibujeme, že i nadále budeme pracovat s nekompromisním nasazením ve prospěch našich klientů

S vřelým pozdravem

Milan Kaska a Jan Škoda

Consultora

 

Z blogu

Odštěpení střediska sever - pobočka Liberec

Vážení klienti a partneři, v průběhu let se naše společnost Consultora stala klíčovým pomocníkem...

Celý článek

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek