Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu Nová Zelená Úsporám. SFŽP bude přijímat v této výzvě v oblasti rodinných domů žádosti až do roku 2025. Tato výzva přináší několik zásadních změn.

ZVÝŠENÍ ČÁSTEK NA PODPOROVANÉ OBLASTI

 • Zateplení (rekonstrukce)
  výměna oken, zateplení fasády, střechy, podlah, stropů
  - 600 - 3 000 Kč / m2

 • Systém využívají teplo z odpadní vody

  - 50 000 Kč
 • Novostavby
  - 200 000 - 500 000 Kč na rodinný dům 
 • Stínící technika (žaluzie a rolety)
  - až 1 500 Kč / m2
 • Výměny zdrojů tepla
  - 200 000 - 500 000 Kč na rodinný dům
 •  Zelená střecha
  - až 1 000 Kč / m2
 • Solární systémy pro ohřev vody
  - 200 000 - 500 000 Kč na rodinný dům
 • Akumulace dešťové vody (Dešťovka)
  - až 105 000 Kč
 • Fotovoltaické systémy
  - až 200 000 Kč

 • Dobíjecí stanice
  - až 30 000 Kč 
 •  Rekuperace
  - až 100 000 Kč
 • Projektová příprava
  - až 35 000 Kč

BONUSY

 • Kombinujte jednotlivé podoblasti podpory a získejte tak další peníze navíc! Bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Jedná se například o kombinaci zateplení, fotovoltaiky, dešťovky, výměny zdrojů tepla, elektromobility a další
 • Žádáte o výměnu zdroje tepla v rámci Kotlíkových dotaci? Pokud jste nízkopříjmový občan, získáte v rámci NZÚ bonus až 75 000 Kč na zateplení
 • Environmentálně šetrné projekty mohou získat bonus až dalších 30 000 Kč
 • Pro žádosti objektů nacházejících se v Moravskozlském, Ústeckém a Karlovarském kraji jsou příspěvky zvýhodněny o 10%

UPŘESNĚNÍ OBECNÝCH PODMÍNEK

 • Za určitých podmínek můžete získat dotaci na vylepšení rekreačních objektů
 • Za uznatelné výdaje se považují náklady doložené fakturací a účtenkami od 1. ledna 2021
 • Maximální výše podpory pro rekonstrukce (zateplení) je 650 000 Kč
 • Dotaci na zateplení mohou získat objekty, na které byla žádost o stavební povolení podána před 1. července 2013
 • Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro Kotlíkové dotace, může žádat o dotaci na výměnu zdroje tepla z NZÚ
 • Je možno získat dotaci i na TČ vzduch - vzduch
 • Program dešťovka nyní spadá pod program NZÚ

VYŘÍZENÍ DOTACE OD CONSULTORY

Jdeme do toho společně? Naši dotační specialisté s Vámi rádi možnost získání dotace individuálně prodiskutují a navrhnout optimální řešení. Naším společným cílem je získat maximální možnou výši dotace, kterou Vám na základě úvodního telefonátu zdarma předběžně vyčíslíme. Consultora Vám ráda s vyřízením dotace pomůže!

Z blogu

Odštěpení střediska sever - pobočka Liberec

Vážení klienti a partneři, v průběhu let se naše společnost Consultora stala klíčovým pomocníkem...

Celý článek

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek