revize komínu

Revize kotle 2017

Co se stane, pokud nepředložíte platnou revizi svého kotle, může říct první takový hříšník z Písku na kterého poslal kontrolu jeho soused. Kromě nadměrného znečišťování ovzduší byly motivem i špatné sousedské vztahy.

Od roku 2017 přišel v účinnost zákon, který určuje povinnost opatřit kontrolu technického stavu (revizi) každého spalovacího zdroje na pevná paliva o příkonu 10-300 kW, který je připojen na otopná tělesa. Taková kontrola by měla proběhnout alespoň jednou za dva roky a první kontroly z obecních úřadů na sebe dlouho nenechaly čekat. Úředníci navíc dostali mocný nástroj. V odůvodněných případech mohou vstoupit do domu za účelem kontroly i bez souhlasu vlastníka.

Smysl revizí

Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí „Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.“

Revize kotlů a komínů však mohou dělat pouze oprávněné osoby, které například naleznete na v tomto seznamu nebo portále Asociace podniků topenářské techniky.

Dotace

Abychom to nebyli my, tak přínášíme informaci i o tom, zda lze čerpat nějakou dotaci na revizi kotle. Samostatně taková výzva v době psaní tohoto článku neexistovala. Revize kotle je však uznatelným nákladem v rámci výměny kotle v kotlíkové dotaci, kde podle podmínek první výzvy lze získat 70 - 85 % nazpět.

Z blogu

Odštěpení střediska sever - pobočka Liberec

Vážení klienti a partneři, v průběhu let se naše společnost Consultora stala klíčovým pomocníkem...

Celý článek

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek