revize komínu

Revize kotle 2017

Co se stane, pokud nepředložíte platnou revizi svého kotle, může říct první takový hříšník z Písku na kterého poslal kontrolu jeho soused. Kromě nadměrného znečišťování ovzduší byly motivem i špatné sousedské vztahy.

Od roku 2017 přišel v účinnost zákon, který určuje povinnost opatřit kontrolu technického stavu (revizi) každého spalovacího zdroje na pevná paliva o příkonu 10-300 kW, který je připojen na otopná tělesa. Taková kontrola by měla proběhnout alespoň jednou za dva roky a první kontroly z obecních úřadů na sebe dlouho nenechaly čekat. Úředníci navíc dostali mocný nástroj. V odůvodněných případech mohou vstoupit do domu za účelem kontroly i bez souhlasu vlastníka.

Smysl revizí

Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí „Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.“

Revize kotlů a komínů však mohou dělat pouze oprávněné osoby, které například naleznete na v tomto seznamu nebo portále Asociace podniků topenářské techniky.

Dotace

Abychom to nebyli my, tak přínášíme informaci i o tom, zda lze čerpat nějakou dotaci na revizi kotle. Samostatně taková výzva v době psaní tohoto článku neexistovala. Revize kotle je však uznatelným nákladem v rámci výměny kotle v kotlíkové dotaci, kde podle podmínek první výzvy lze získat 70 - 85 % nazpět.

Z blogu

Cenový strop pro revize kotlů

Počínaje rokem 2016 musí každý provozovatel kotle s výkonem nad 10 kW zajistit kontrolu technického...

Celý článek

Kotlíková dotace 2019

Domácnosti, které topí velmi starými kotli na tuhá paliva, by neměly dlouho otálet. Od září...

Celý článek

ZIMA 2017/2018: úvodní konzultace zdarma

Získejte úvodní konzultaci zdarma. Při úvodní konzultaci navštívíme váš dům a provedeme základní...

Celý článek