Cenový strop pro revize kotlů

Počínaje rokem 2016 musí každý provozovatel kotle s výkonem nad 10 kW zajistit kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (dále jen jako revize) alespoň jednou za dva roky. Novelou zákona o ochraně ovzduší byla tato lhůta později prodloužena na 3 roky.


Oprávnění dělat tyto revize mají obvykle topenáři, jež jsou proškoleni výrobcem kotlů a kteří od něj mají současně udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole. Zajistit však revizního technika pro některé značky kotlů bývá často problém nejen před termínem podávání kotlíkových dotací, které revizi kotle požadují jako jeden z dokladů k podání žádosti. Docházelo tak k situacím, kdy poptávka a dojezdové vzdálenosti vyšponovaly ceny revizí neúměrně vysoko.

Cenový strop revizí

Aktualizovaná vyhláška Ministerstva životního prostředí o přípustné úrovni znečišťování, která přichází v účinnost 1. září 2019 stanovuje tzv. referenční finanční limit revize kotle ve výši 1.585 Kč (bez DPH) pro starší typy kotlů a ve výši 1.848 Kč (bez DPH) pro spalovací kotle s řídicí jednotkou (typicky moderní zplyňovací a automatické kotle). Neznamená to však, že revizní technik nemůže tuto částku nabídnout a účtovat. Znamená to pouze to, že pokud nenaleznete nabídku revize na kotel za maximálně výše uvedený referenční finanční limit, pak máte možnost oslovit revizního technika, který má oprávnění provádět revize na stejný typ kotle jakéhokoliv jiného výrobce. Stejnou možnost dosud měli pouze provozovatelé kotlů, jejichž výrobce zanikl nebo neproškolil žádného technika (mj. kotle ze samovýroby). MŽP by mělo během září zprovoznit internetovou databázi revizních techniků a výrobců kotlů, na které bude možné průkazně oslovit tyto subjekty a doložit tak nabídnutou cenu.

Z blogu

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek