Consultora - Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost jeho aktualizace. Změn v zákoně je opravdu hodně. Vybíráme pro Vás ty nejvýznamnější změny, které se týkají našich služeb, tj. povinnosti zpracovat PENB, energetických posudků a energetických auditů.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

  • Zákon nově zavádí pojem „správce“. Znamená to, že povinnost zpracovat, předložit a předat PENB se nyní vztahuje jak na vlastníky, společenství vlastníků, tak nově i pro případné správce (např. družstva, správcovské firmy).
  • Zprostředkovatelé (realitní kanceláře) mají za povinnost uchovávat po dobu tří let předanou grafickou část PENB.
  • Vlastník, SVJ nebo správce musí předat PENB na vyžádání vlastníka jednotky do 30 dnů od podání písemné žádosti (v případě, že PENB již má) nebo do 60 dnů v případě, že PENB v době přijetí žádosti nemá.
  • Již není třeba kupujícímu / nájemci předávat úředně ověřenou kopii PENB, stačí kopie prostá.

ENERGETICKÝ POSUDEK

  • Stále platí, že se zpracovává pro účely dotačních programů (OPPIK, OPŽP)image.png
  • Nově je možno zajistit energetický posudek pro stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

ENERGETICKÝ AUDIT

  • Pro energetický audit jsou kompletně nově stanoveny hranice, kdy musí být energetický audit zpracován, popřípadě, čím je možné ho nahradit a v jakých případech. Novým podmínkám se věnujeme ve službě energetický audit.

Novelu zákona 406/2000 Sb. s vyznačením změn, která je platná od 25.1.2020 je možné stáhnout zde.

Z blogu

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek