Podmínky kotlíkové dotace 2015

Ministerstvo životního prostředí spustilo projekt kotlíkové dotace. Jedná se o dotaci na výměnu stávajícího neekologického kotle na tuhá paliva za nový způsob vytápění, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Peníze na tyto dotace jdou z evropských fondů.

 

Kotlíkové dotace se snaží bojovat se znečištěným ovzduším, které z velké míry znečišťují staré kotle na pevná paliva. Cíl je co nejvíce minimalizovat neekologické kotle, výměnou za kotle nízko-emisní na biomasu nebo uhlí. Staré kotle je možno dále vyměnit za plynové kotle, tepelná čerpadla nebo solární panely. Do roku 2020 by ministerstvo životního prostředí rádo vyměnilo minimálně 80 tisíc kotlů za nové.

JAK ZÍSKAT KOTLÍKOVOU DOTACI?

Kotlíkovou dotaci budou poskytovat kraje. Podmínky v jednotlivých krajích se však od sebe mohou lišit. Budou dány základní neměnné podmínky pro všechny kraje, a dále podmínky, které si určí jednotlivé kraje dle jejich uvážení.

VE VŠECH KRAJÍCH BUDOU STEJNÉ TYTO PODMÍNKY:

  • výše dotace
  • povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla
  • povinná mikro-energetická opatření u budov s horšími energetickými vlastnostmi než je energetická třída C
  • tepelné zdroje na obnovitelnou energii, mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři s platným osvědčením

PODMÍNKY, KTERÉ URČÍ KRAJE:

  • zda bude dotace proplácena žadateli, nebo dodavateli
  • zda kraj podpoří celou škálu možných kotlů na výměnu

VÝŠE KOTLÍKOVÉ DOTACE

Výše dotací bude různá. U zdrojů na uhlí bude dotace nejnižší a to 70 %. Zato na kotle, které jsou výhradně na biomasu, nebo na tepelná čerpadla bude dotace ve výši 80 %. Ve velmi znečištěných oblastech je tato dotace navýšena o 5 %. Na jednu žádost je možné získat dotaci až 127.500,- Kč.
Pro první vlnu dotací je připraveno 3.000.000.000,- Kč.
Dotace je nejen na nové zdroje tepla, ale i na náklady spojené s vybudováním např. nové kotelny, nového komína.

KDE A KDY O DOTACI ŽÁDAT?

O dotaci může občan zažádat na příslušném krajském úřadě, poté co kraj vyhlásí výzvu pro občany, že kotlíkové dotace jsou již spuštěny.

PODMÍNKY V KRAJÍCH

Na základě postupně vyhlášených podmínek krajů doplňujeme informace o podmínkách pro poskytnutí kotlíkové dotace.

Kotlíková dotace Liberecký kraj

Z blogu

Odštěpení střediska sever - pobočka Liberec

Vážení klienti a partneři, v průběhu let se naše společnost Consultora stala klíčovým pomocníkem...

Celý článek

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek