5 důvodů, proč zpracovat PENB

Protože jsem se u klientů začal setkávat s několika málo opakujícími se otázkami, rozhodl jsem se připravit pět důvodů, které Vám možná pomohou při rozhodování, zda průkaz energetické náročnosti pořizovat a v lepším případě napoví, proč se vlastně energetické štítky musí zpracovávat.

 

Původ požadavku na zpracování průkazů pramení ze směrnice EU k přijetí opatření pro snížení emisí skleníkových plynů, snížení energetické náročnosti a zvýšení podílu tvorby energie z obnovitelných zdrojů. Jak s tímto souvisí energetické štítky, se dozvíte v samostatném článku. Ale abychom se dostali k jádru pudla, tady jsou:

1. ZÁKON NAŘIZUJE ZKONTROLOVAT 5 % PENB

Novela zákona 406/2000 Sb. účinná od 1. 7. 2015 nařídila Státní energetické inspekci zkontrolovat alespoň jednu dvacetinu průkazů. Tento údaj se týká i samotné existence energetického průkazu a jistě pochopíte, že méně práce pro úředníky je kontrolovat jejich vyhotovení, než přesnost výpočtu.

2. KUPUJÍCÍ MŮŽE PRŮKAZ VYŽADOVAT

Fajn, riskli jste nevyhotovit energetický štítek a našli kupce (nájemníka). Co ale ve chvíli, kdy máte vyhotovenou smluvní dokumentaci a protistrana si průkaz vyžádá? Transakce se tak v lepším případě o několik týdnů posune. V tom horším podepíšete smlouvu a například zhrzená protistrana si PENB vyžádá zpětně, na což bude mít právo. V tu chvíli bude jasně prokazatelné, že jste nesplnili zákonnou povinnost předat průkaz při podpisu kupní (nájemní) smlouvy. To Vás může dostat do tíživé situace v případě sporu s kupujícími, či nájemníky.

3. LEPŠÍ PREZENTACE, VÍCE PENĚZ

Čím více se lidé zajímají při koupi nemovitosti o energetickou třídu, tím více preferují nižší energetickou náročnost budovy. Je to jednoduché, v seznamu prodávaných nemovitostí bude jistě atraktivnější ta s lepší energetickou třídou, než ta s třídou G, byť se na první pohled jedná o podobné budovy. Takto opatřená kvalitní prezentace Vám může pomoci k rychlejšímu prodeji a zachování nabídkové ceny, kterou nebudete nuceni po měsících nabízení snižovat. Dobrá energetická třída prodává!

4. PRŮKAZY JSOU ODESÍLÁNY NA MPO

Každý vyhotovený průkaz energetické náročnosti je odesílán do databáze Ministerstva průmyslu a obchodu. Řekli jste si, že průkaz „kdyžtak uděláte zpětně"? Zde narazíte, bude velmi jednoduché porovnat datum zpracování a odeslání průkazu na MPO s datem podepsání smlouvy, či datem uvedení do inzerce.

5. CENNÉ INFORMACE

Rozhodli jste se prodat svou nemovitost a víte, že stejný dům se prodal za konkrétní cenu? Pravděpodobně lze dohledat hodnoty průkazu a porovnat je. Co když ten Váš má menší spotřebu nebo lepší vliv provozu budovy na životní prostředí? Nejsou toto náhodou trendy argumenty při prodeji? Anebo jinak. Díky naší službě Energetický tip!, kterou poskytujeme zdarma, se můžete dovědět, jaké opatření Vám zajistí lepší energetickou třídu. Někdy se jedná o minimální investici.

V případech, kdy musíte nechat zpracovat energetický štítek, a takový štítek není zpracován, třebaže včas, vystavujete se pokutě 100 tisíc Kč pro fyzické a 200 tisíc Kč v případě právnických osob.

Z blogu

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek