Energetický štítek - novela zákona od 1.7.2015

Energetické štítky nemine změna. Dne 10. 4. 2015 byla Poslaneckou sněmovnou přehlasována novela zákona č. 406/2000 Sb., která upravuje povinnost zpracovat energetické štítky (PENB).

V PLATNOST VSTOUPÍ OD 1. 7. 2015!

Energetický štítek od 1.7.2015 změní povinnosti následovně:

1) NEREKONSTRUOVANÉ DOMY POSTAVENÉ DO ROKU 1947 NEBUDOU K PRODEJI NEBO PRONÁJMU POTŘEBOVAT ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Nerekonstruovaný dům je takový, na kterém nebyla vylepšena obálka budovy na ploše větší než 25 %. Za obálku budovy se považuje střecha, fasáda, podlaha, okna a dveře.

Za nás se jedná o logický a správný krok. Tyto domy „nikdy" nevyšly lépe než G, tedy nejhorší energetická třída. Jednalo se o zbytečně vynaložené finance prodávajících.
U domů postavených do roku 1947 uvede realitní kancelář do inzerátů energetickou třídu G a celá záležitost tím bude vyřešena.

Domy postavené nebo rekonstruované po 1. lednu roku 1947 budou i nadále k prodeji či pronájmu potřebovat energetický štítek (PENB).

2) REALITNÍ KANCELÁŘ MUSÍ UVÉST ENERGETICKOU TŘÍDU DO INZERÁTU

Doposud platilo, že za tuto povinnost je odpovědný prodávající. Nařízení se nedodržovalo, proto se odpovědnost pod pokutou 100 000 Kč přesunula na realitní kanceláře.

Co musí splnit realitní kancelář (RK)?
Stačí, pokud uvede energetickou třídu z energetického štítku (PENB) do inzerátů. To na základě energetického štítku, který jim má předat majitel domu/bytu.

Co když prodávající nebo majitel bytu štítek (PENB) nepředá?
Pak realitní kancelář zadá do inzerátů energetickou třídu G a tím splní svoji povinnost. Předat štítek při podpisu smlouvy tím neodpadá.

Pokud se při prodeji bytu rozhodne majitel bytu nahradit energetický štítek vyúčtováním dodávek energií, je zprostředkovatel rovněž povinen do inzerátů uvést třídu G.

3) BYTOVÉ DOMY UŽ NEMUSÍ PLOŠNĚ ZPRACOVAT ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Od 1. 7. 2015 už nebude tato povinnost platit. Pro prodeje bytů se však bude PENB vyžadovat.

Co to znamená?

Bytové domy (SVJ a Bytová družstva) už nemusí k určitému datu zpracovat PENB pro celý bytový dům.
Pokud se ale bude prodávat byt v domě, měli by ho (SVJ ne BD) majiteli jednotky předat. (Energetický štítek (PENB) platí pro všechny byty v domě.)

Co když ho SVJ nebo družstvo majiteli nepředá?

Pak má majitel 2 možnosti.

  1. Donutit SVJ nebo BD, aby nechali štítek zpracovat pro celou budovu
  2. Štítek nedělat a nahradit ho vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky (v tomto případě ale musí realitní kancelář uvést do inzerátů energetickou třídu G)

4) ENERGETICKÉ ŠTÍTKY BUDOU KONTROLOVÁNY, KONKRÉTNĚ KAŽDÝ DVACÁTÝ

Státní energetická inspekce bude kontrolovat, zda prodávající, pronajímající, realitní kanceláře nebo energetičtí specialisté dodržují své povinnosti. V novele zákona se píše o 5 % všech PENB.

Co bude kontrolováno?

  1. Zde realitní kanceláře pravdivě uvádějí v inzerátech energetickou třídu
  2. Kvalitu zpracovaných PENB
  3. Zda byl kupujícímu předložen a předán energetický štítek (PENB)

Jaký to má celé význam?

Energetický štítek pomůže kupujícímu (nebo nájemci) s rozhodnutím, do kterého bydlení investovat a co očekávat.
Častým protiargumentem bývá, že stačí předložit vyúčtování energií. Co když ale v domě nikdo nebydlel? Nebo topil na 18 °C a jenom v části domu? A bydlel v domě sám?
Vyúčtování energií je pak zkreslujícím údajem. Pouze energetický štítek je srovnávací rovinou, dle které se můžete srovnávat a vybírat.

Z blogu

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek

Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Po dlouho avizované a odkládané novele zákona 406/2000 Sb., vstoupila dne 25.1.2020 v platnost...

Celý článek