Inflační doložka nájemného vs. tržní nájem

Neoblíbený růst cenové hladiny dopadá na všechny subjekty včetně domácností tak, že za stejné množství peněz si mohou pořídit méně zboží a služeb. Tím se na první pohled stává inflace neužitečným pánem. Zejména pronajímatelé komerčních nemovitostí tak ve většině případů vkládají do nájemních smluv inflační doložky za účelem zachování reálné hodnoty výše nájemného.

Inflační doložka hodně zjednodušeně zajišťuje majiteli nemovitosti stejnou životní úroveň díky zachování reálného příjmu. Nabízí se však otázka, jak velkou souvislost má výše nájemného za pronájem nemovitosti s inflací. Jak známo inflace vychází z všeobecného růstu cenové hladiny. Tyto cenové změny počítá Český statistický úřad pomocí indexů spotřebitelských cen, konkrétně na spotřebitelském koši, který reprezentuje asi 700 položek zboží a služeb.

I když nájemné také prochází vývojem, jeho konkrétní výše je u nových smluv sjednána za tržních podmínek. Jsou to takové podmínky, které požaduje nájemce a které je nájemník ochoten akceptovat. Ekonomicky řečeno se v tuto chvíli potkává poptávka s nabídkou. Zatímco inflace, tak jak ji známe, souvisí především se spotřebitelem díky indexu spotřebitelských cen. Z uvedeného vyplývá, že se zde pasují dvě různorodé veličiny vycházející každá z jiného koutu vývoje ekonomiky.

Čistě teoreticky. V dnešní době velmi levných hypotečních úvěrů a levných nemovitostí (v porovnání s rokem 2008) může vzrůst množství nájemních bytů, což by mělo za následek snížení cen nájmů. Inflační cílování České národní banky pro rok 2015 kolem dvou procent však znamená zvýšení nájemného, díky inflační doložce, i přes snížení nominálních cen nájmů. Na druhém pólu, který podle vývoje z dnešních dnů není až tak nereálný, může dojít k deflaci. I přes případný růst cen nájmů nemůže nájemce podle inflační doložky požadovat vyšší nájemné, paradoxně v závislosti na znění doložky obvykle nemůže ani nájemník požadovat snížení nájemného.

Ale abych pouze nehanil význam inflační doložky u nájemních vztahů je nutno uvést i druhou stranu mince. Současně není pravidelně zveřejňován žádný index cen nájmů, který by vycházel z dostatečně velkého vzorku, jenž by nebyl ovlivnitelný významnými hráči na poli tržního nájemného. Díky zveřejňované inflaci také mohou nájemci lépe řídit své finanční plánování a v neposlední řadě vcelku stabilně předpovídat budoucí náklady nájemného.

Z blogu

Odštěpení střediska sever - pobočka Liberec

Vážení klienti a partneři, v průběhu let se naše společnost Consultora stala klíčovým pomocníkem...

Celý článek

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO)

Zpracování Návrhu energetických opatření (NEO) Poradci Energetického konzultačního a informačního...

Celý článek

Nová zelená úsporám pokračuje!

Společnost Consultora bude od 12. října 2021 podávat žádosti v nové výzvě dotačního programu...

Celý článek